Hore

Registrácia pracoviská dentálnej hygieny

Základné údaje pracoviska

Máme zmluvu so zdravotnou poisťovňou

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou

Obrázok pracoviska

max. 2MB

Logo

max. 2MB

Odborný garant

max. 2MB

Dentálna hygienička

max. 2MB

Dentálny hygienik

max. 2MB

Jazyk

Slovensky
Česky
Anglicky
Nemecky
Maďarsky
Rusky
Taliansky
Francúzsky
Iné – napíšte aký

Informácie/služby

Prijímame nových pacientov
Možná platba platobnou kartou
Možná platba na splátky
Možná platba na faktúru
Bezbariérový prístup
Vlastné parkovisko

Ordinačné hodiny

Fotogaléria ambulancie

max. 2MB/súbor

Informácie o ambulancii

Informácie o dentálnej hygieničke

Informácie o dentálnon hygienikovi

Iné

(priestor na to čo by ste chceli dať o sebe vedieť, ale nie je na to pripravený priestor)